שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.

ועדת הבחירות מתכבדת בזאת לפרסם את הוראות השעה לעניין בחירות 2015 - 2016.
הנכם מוזמנים להגיש מועמדות לתפקיד חבר ועדת בחירות + יו"ר ועדת בחירות, אשר ייבחרו ע"י מועצת הסטודנטים של האגודה.
הודעה בדבר בחירת שני חברי ועדת ביקורת
טופס בקשה למלגה פרא-רפואית לשנת הלימודים תשע"ה
פרוטוקול ישיבת מועצה של אגודת הסטודנטים מספר 4 שהתרחה בתאריך 10.05.2015
בית דפוס יוזמה !
שירות חדש במרכז הקליני הבין - תחומי
כנס חושבים מחדש על לימודי הכלכלה
החלה ההרשמה למלגות משרד רה"מ לשנה"ל 2014-2015 . 
אגודת הסטודנטים ביחד איתכם הסטודנטים אוספים בגדים לתרומה