שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

אגודת הסטודנטים שמחה להודיע על תיקון סעיף 4 לכללי זכויות הסטודנט.
נפתחו מכרזי חורף 2015
ועדת הבחירות מתכבדת בזאת לפרסם את הוראות השעה לעניין בחירות 2015 - 2016.
הנכם מוזמנים להגיש מועמדות לתפקיד חבר ועדת בחירות + יו"ר ועדת בחירות, אשר ייבחרו ע"י מועצת הסטודנטים של האגודה.
הודעה בדבר בחירת שני חברי ועדת ביקורת
טופס בקשה למלגה פרא-רפואית לשנת הלימודים תשע"ה
פרוטוקול ישיבת מועצה של אגודת הסטודנטים מספר 4 שהתרחה בתאריך 10.05.2015
בית דפוס יוזמה !
שירות חדש במרכז הקליני הבין - תחומי
כנס חושבים מחדש על לימודי הכלכלה