שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.

<p>אגודת הסטודנטים מביאה לכם את מדריך שירותי האגודה וסיכום פעילויות האגודה לשנת הלימודים תשעד</p>
i