שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.

<p>אגודת הסטודנטים מביאה לכם את מדריך שירותי האגודה וסיכום פעילויות האגודה לשנת הלימודים תשעד</p>
i
אגודת הסטודנטים ביחד איתכם הסטודנטים אוספים בגדים לתרומה
<p>הודעה בדבר התפטרות חברת ועדת ביקורת ובחירת חבר ועדה חדש</p>
סטודנטים יקרים, נפתחו מכרזי חורף 2014 לתפקידים השונים באגודת הסטודנטים.
<p>אגודת הסטודנטים הגיעה להסכם שישנה את שוק הביטוח הפנסיוני&nbsp;</p>
אגודת הסטודנטים שמחה לבשר על חלוקת מלגות לסטודנטים לוחמים המשרתים במילואים, זו השנה הרביעית ברציפות!