שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.

<p dir="RTL">טופס בקשה למלגה פרא-רפואית לשנת הלימודים תשע&quot;ה</p>
<p dir="RTL">פרוטוקול ישיבת מועצה של אגודת הסטודנטים מספר 4 שהתרחה בתאריך 10.05.2015</p>
<p dir="RTL">בית דפוס יוזמה !</p>
<p dir="RTL">שירות חדש במרכז הקליני הבין - תחומי</p>
<p dir="RTL">כנס חושבים מחדש על לימודי הכלכלה</p>
<p dir="RTL">החלה ההרשמה למלגות משרד רה&quot;מ לשנה&quot;ל 2014-2015 .&nbsp;</p>
אגודת הסטודנטים ביחד איתכם הסטודנטים אוספים בגדים לתרומה
<p>הודעה בדבר התפטרות חברת ועדת ביקורת ובחירת חבר ועדה חדש</p>
חגיגת ל"ג בעומר לבני נוער בעלי מוגבלויות !
<p>אגודת הסטודנטים הגיעה להסכם שישנה את שוק הביטוח הפנסיוני&nbsp;</p>